خانه استقلال نکات جدید در نامه CAS به استقلال / در پرونده پروپئیچ تناقض‌های عجیبی وجود دارد!