خانه پرسپولیس نوید مظفری، کارشناس داوری دیدار پرسپولیس و پیکان: داور، روز آرامی را سپری کرد