خانه پرسپولیس نه تنها طلب برانکو، بلکه پیش پرداخت قرارداد جدید هم پرداخت شد/ تیرها به سنگ خورد