خانه اخبار نماینده‌های ایران و عربستان در زمین بی‌طرف بازی می‌کنند