خانه لیگ برترنقل و انتقالات نفت آبادان مذاکره با بازیکن پرسپولیس را تکذیب کرد