خانه لیگ برتر صنعت نفت آبادان یک - ذوب آهن صفر
نفتی‌ها در خانه می‌برند