خانه گفت‌وگو نصرتی: با برگزاری مسابقات حق به حقدار می‌رسد