خانه لیگ برترپارس جنوبی جم نساجی صفر – پارس جنوبی صفر / تساوی در باتلاق