خانه لژیونرها آنتورپ صفر - بروژ ۲
نخستین تجربه بیرانوند در ژوپیلر لیگ