خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری ایران با کسب 4 مدال طلا و 2 مدال برنز نایب قهرمان شد
نایب قهرمانی که بوی قهرمانی می دهد