خانه استقلال خانزاده در آسیا درگیر شد، از لیگ برتر ۹ ماه محرومش کردند
نام پرسپولیس احکام را سنگین می‌کند؟