خانه اخبار چهره‌های مطرح، کاندیدای انتخابات هیات فوتبال تهران