خانه پرسپولیس نامه مجدد به ‌AFC برای دریافت رای تفصیلی پرونده آل‌کثیر