خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ناظم الشریعه: نباید از حجب و حیای بازیکنان تیم ملی فوتسال سوء استفاده کرد/ به قول‌تان وفا کنید