خانه پرسپولیس کمربند میانی تیم برنده را تعیین می کند
ناصر ابراهیمی: به هر تیمی بباز اما دربی را ببر