خانه استقلال ذوق‌زدگی مدیران استقلال از جذب مدافع مصدوم پرسپولیس
نادری در مسیر‌ هاشمی‌نسب و انصاریان