خانه پرسپولیس مقتدرترین تیم غرب آسیا، از بازی تکراری برابر الوحده 3 امتیاز دیگر می‌خواهد
می بریم به یاد اولین کاپیتان تاریخ پرسپولیس