خانه اخبار سید جلال دست حاشیه‌سازان را رو کرد
می‌خواهند پرسپولیس را زمین بزنند