خانه اخبار دکتر ملایی رییس فدراسیون ورزش های همگانی:
مینی فوتبال توان جذب یک میلیون ورزشکار را در سطح محلات کشور را دارد.