خانه اخبار کالدرون چه زمانی به فیفا تاییدیه می‌دهد؟
میلیونها هوادار همچنان منتظر نشستن پول در حساب!