خانه اخبار امیدوارم یک تیم چینی به فینال برسد
میلوتینوویچ: پرسپولیس حریفی قدرتمند با بازیکنانی عالی است