خانه پرسپولیس برنامه‌ریزی فشرده لیگ آینده و مصائب قهرمان در فرصت کوتاه باقی‌مانده
مولایی: خطر مصدومیت، پرسپولیسی‌ها را تهدید می‌کند