خانه گفت‌وگو چند نفر از همراهان مسئولان فعلی فدراسیون از استان خود کنار گذاشته شدند
موسوی : هیات ‌های استانی باهوش باشند