خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی مهمان نوازی کره جنوبی با گل به خودی / سامورایی ها طلسم شکنی کردند