خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ برگزاری مسابقه سوپرجام بدون ملی‌پوشان لطفی ندارد
مهدی: یک دیدار پرسپولیس در صورت فینالیست شدن معوق می‌شود