خانه پرسپولیس مهدی: کمیته استیناف رای دهد، پارس‌جنوبی و استقلال را از جدول خارج می‌کنیم