خانه پرسپولیس مهدی شیری: این حرف‌های خجالت‌آور را تمام کنید/صورت پرسپولیس با سیلی سرخ است