خانه پرسپولیس مهدی ذاکر:اواسط تیرماه حکم آمد، لایحه را در موعد مقرر ثبت کردیم/ در استیناف خواهی به رای تعلیقی اعتراض کردیم