خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ موفقیت تیم‌های ایرانی حاصل برنامه منظم لیگ است
مهدی: ترتیب مسابقات تا دربی همان است که اعلام شده