خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی مهدوی‌کیا: نتیجه خوبی بود اما موقعیت‌های بیشتر را از دست دادیم