خانه پرسپولیس مهاجم مورد نظر پرسپولیس دوشنبه با همبازیانش خداحافظی می کند/جونیور برزیلی قرضی به پرسپولیس می آید