خانه لیگ برتر هفته دوم لیگ برتر
منصوریان باز هم نبرد، دومین شکست اراکی‌ها