خانه گزارش ديدار هيات رئيسه انجمن مديران رسانه هاي ورزشي ايران با معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
مناف هاشمي : به ورزشي ها علاقه مندم !