خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی شرایط تیم‌ملی از خط دروازه تا حمله آرمانی است
منافی: از اسکوچیچ آرامش و جام جهانی می‌خواهیم