خانه پرسپولیس زادمهر: پرسپولیس در بازی‌های بعدی لیگ قهرمانان تیم‌تر می‌شود
مقابل استقلال فکورانه بازی کردیم