خانه پرسپولیس پارسال قرار بود با گل محمدی کار کنم
مغانلو: هیچ شرطی برای پرسپولیس نگذاشتم