خانه پرسپولیس درحالي که گفته می شود پرسپوليس با استنلي به توافق رسيده است اما فدراسيون همچنان بر مصوباتش پافشاري می کند
معمای پیچیده کیروش