خانه اخبار معرفی 11 بازیکن پرسپولیس برای بازی با نفت مسجد سلیمان