خانه پرسپولیس معاون وزیر ورزش: درباره رسول‌پناه به پرسپولیس تذکر دادیم