خانه اخبار معاون رئیس جمهور: مانعی در ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد