خانه پرسپولیس همیشه از شکست ها درس گرفتیم
مطهری: هم تنوع تاکتیکی داشتیم و هم شروع فوق‌العاده‌