خانه پرسپولیس مشکل گلزنی نداریم
مطهری: همیشه برای پیروزی به میدان می‌رویم