خانه پرسپولیس جرم گل‌محمدی پرسپولیسی بودن است‌
مطهری: دیدار با ماشین سازی مهمترین بازی فصل ما است