خانه پرسپولیس مطهری: مطالبات ما ارتباطی به بدهی برانکو ندارد