خانه پرسپولیس باید صددرصد تمرکز می‌کردیم
مطهری: به اوت های پیکان احترام می‌گذاریم