خانه پرسپولیس اولین جام را در تهران نگه می‌داریم
مطهری: برخلاف برخی دوستان سرمان به کار خودمان است