خانه پرسپولیس با جمله «پرسپولیس خوش‌شانس است» موافق نیستم
مطهری: التعاون زیرک و باهوش است