خانه پرسپولیس پرسپولیس طلبکار جدی‌تر از برانکو دارد
مشکل اصلی؛ ۶۰ هزار فرانک فیفا