خانه پرسپولیس مشکلات برگزاری تمرینات پرسپولیس در روز‌های بارانی