خانه استقلال مصاحبه علیه پرسپولیس ودرگیری با مدیریت استقلال، تنها استراتژی‌های فرهاد مجیدی در تنگنای لیگ برتر؛
مستقیم تا ناکجاآباد