خانه استقلال مصاحبه علیه پرسپولیس ودرگيري با مديريت استقلال، تنها استراتژی‌هاي فرهاد مجیدی در تنگنای ليگ برتر؛
مستقیم تا ناکجاآباد